Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOTOR” w Lublinie, ul. Daszyńskiego 4, informuje, że decyzją Rady Nadzorczej z dnia 27.01.2020r. zostały zmienione nazwy osiedli.

  • "Osiedle XXX-lecia" otrzymało nazwę Osiedle im. Gen. Franciszka Kleeberga
  • "Osiedle 40-lecia" otrzymało nazwę Osiedle im. Ignacego Daszyńskiego

Nazwy pozostałych osiedli, tj.

  • "Osiedle Przyjaźni"
  • "Osiedle Niepodległości"

Pozostały bez zmian.

Zmiana ma charakter wewnątrzspółdzielczy i nie wiąże się z koniecznością adnotacji ani wymiany dokumentów osobistych Mieszkańców.
W najbliższym czasie zostaną jedynie uaktualnione tablice informacyjne przy wjazdach na osiedla.
Mamy nadzieję, że dokonane zmiany przyjmiecie Pańśtwo pozytywnie.

Rada Nadzorcza RSM "Motor"