Szanowni Mieszkańcy W związku z utrzymującym się stanem epidemii COVID-19, Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOTOR" w porozumieniu z Radą Nadzorczą podjął decyzję o nie rozliczaniu wody za I kwartał 2020 r. wg wodomierzy indywidualnych. Rozliczenie dokonane będzie po pierwszym półroczu, wg stanu na dzień 30.06.2020 r.


Odczyty liczników odbywają się drogą radiową, ale często zdarzają się przypadki, że konieczna jest weryfikacja wskazań wodomierzy poprzez odczyt bezpośredni przez pracownika Spółdzielni. Ponadto po otrzymaniu rozliczenia konieczna jest korekta wysokości opłat eksploatacyjnych, co stwarzałoby mieszkańcom dodatkową uciążliwość.


Jednocześnie informujemy, że od dnia 20.04.2020 r. ponownie uruchomiona zostanie kasa w budynku biura Zarządu przy ul. Daszyńskiego 4 (wg dotychczasowych godzin otwarcia).

 

 

Kasę dostosowano do aktualnych wymogów, tzn. dodatkowo zamontowano terminal obsługujący karty płatnicze oraz wykonano niezależne okienko umożliwiające pojedynczą obsługę interesantów.

 

Przypominamy, że nadal wpłat gotówkowych można dokonywać bez prowizji we wszystkich placówkach Poczty Polskiej.