Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na sklepy, biura, usługi:

Adres Powierzchnia użytkowa Wysokość wadium Informacje dodatkowe

Osiedle Niepodległości nr tel.: 81 747 45 57

ul. Tumidajskiego 2 148,60m2  3000,00 zł ( obecnie sklep odzieżowy)
ul. Tumidajskiego 2A 30,10m2 600,00 zł ( obecnie wypożyczalnia strojów karnawałowych ) 
ul. Tumidajskiego 2B 21,10m2  500,00 zł -
ul. Tumidajskiego 2B 8,30m2 200,00 zł -


Udokumentowane oferty w zaklejonej i podpisanej kopercie ( nr telefonu ), z podaniem rodzaju działalności i proponowanej zryczałtowanej stawki wynajmu za m2 netto należy składać do dnia 28.06.2019 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4.

Szczegółowe informacje w pok.4, telefon 81 749 72 31 lub w Administracji Osiedla „Niepodległości”.
Umowa najmu oraz Regulamin przetargu na naszej stronie internetowej www.rsmmotor.lublin.pl.

Wadium należy wpłacić na konto BH S.A. nr: 19 1030 1191 0000 0000 0516 6201.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeśli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.