RSM MOTOR
By obejrzeć tą część strony www potrzebna jest nowsza wtyczka flash.
Odpowiednie oprogramowanie znajduje się na stronach Adobe Inc.

PRZETARGI I OGŁOSZENIA » Przetargi - Osiedle 'Przyjaźni' »

Oś. „Przyjaźni”

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” w Lublinie, ul. Daszyńskiego 4, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowo – modernizacyjne:

  1. Wykonanie altany śmietnikowej w miejscu starej przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Przyjaźni 11-21.
  2. Wykonanie instalacji odgromowej na budynku pawilonu handlowego zlokalizowanego przy ul. Przyjaźni 36 w Lublinie.

Wysokość wadium oraz inne szczegółowe informacje podane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można wykupić w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 – pok. 214 od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00 – 14:00, oraz w piątek w godz. 9:00 – 12:00, tel. (081) 747-70-10 w. 234 na dowód wpłaty KP za kwotę 30,00 zł (netto).

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Oś. „Przyjaźni”, tel. 081-746-27-64.

Opisane oferty (rodzaj robót, osiedle) i zamknięte w oddzielnych kopertach na każdy rodzaj robót, z załączonymi dowodami wniesienia wadium należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni do godz. 8:00 dnia 08.09.2014 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 w Lublinie w dniu 08.09.2014 r. o godz. 9:00.

Przetargi odbędą się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

|STRONA GŁÓWNA| |KONTAKT| |HISTORIA SPÓŁDZIELNI| |SPÓŁDZIELNIA WCZORAJ I DZIŚ| |AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA| |SPÓŁDZIELNIA| |ZASOBY SPÓŁDZIELNI| |KLUBY OSIEDLOWE| |REMONTY I MODERNIZACJE| |PRZETARGI I OGŁOSZENIA| |AWARIE| |VADEMECUM SPÓŁDZIELCY| |BIULETYN I INFORMATOR| |WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 2014| |ZEBRANIA OSIEDLOWE 2013| |E-MAIL| |UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA 2013| |UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA 2014|

Wszelkie prawa zastrzeżone © RSM MOTOR 2006-2010