Nazwa dokumentu: Plik do pobrania:
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych na podstawie umowy. Regulamin określający zasady wydawania kopii i odpisów dokumentów członkom Spółdzielni RSM „Motor” oraz wglądu do dokumentów
Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego. Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego