mgr inż. Janusz Szacoń Prezes Zarządu
Piotr Wiechnik Z-ca Prezesa ds. Techniczno -Eksploatacyjnych
mgr inż. Agnieszka Pawelec Członek Zarządu - Główny Księgowy