Nazwa dokumentu: Plik do pobrania:
Statut Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOTOR” w Lublinie Statut Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOTOR” w Lublinie
Regulamin określający zasady wydawania kopii i odpisów dokumentów członkom Spółdzielni RSM "Motor" oraz wglądu do dokumentów Regulamin określający zasady wydawania kopii i odpisów dokumentów członkom Spółdzielni RSM „Motor” oraz wglądu do dokumentów
   zał.1 Wniosek o udostępnienie odpisów i kopii dokumentów Wniosek o udostępnienie odpisów i kopii dokumentów
   zał.2 Wniosek o wgląd do dokumentów Wniosek o wgląd do dokumentów
Regulamin Zebrań Osiedlowych RSM „MOTOR” w Lublinie. REGULAMIN ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOTOR” w Lublinie.
Regulamin Rady Osiedlowej RSM „MOTOR” Regulamin Rady Osiedlowej RSM „MOTOR”
Regulamin Rady Nadzorczej RSM „MOTOR” Regulamin Rady Nadzorczej RSM „MOTOR”
Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw
Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców w osiedlach RSM „MOTOR” w Lublinie Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców w osiedlach RSM „MOTOR” w Lublinie
Regulamin rozliczenia kosztów zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania w nieruchomościach wyposażonych w podzielniki ciepła Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców w osiedlach RSM „MOTOR” w Lublinie
Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali w RSM MOTOR w Lublinie Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali w RSM MOTOR w Lublinie
Regulamin naliczania odsetek od nie zapłaconych w obowiązyjącym terminie należności eksploatacyjnych za używanie lokali w RSM "MOTOR" REGULAMIN naliczania odsetek od nie zapłaconych w obowiązyjącym terminie należności eksploatacyjnych za używanie lokali w RSM ''MOTOR''
Regulamin użytkowania i rozliczania kosztów eksploatacji garaży w RSM Motor w Lublinie Regulamin użytkowania i rozliczania kosztów eksploatacji garaży w RSM Motor w Lublinie
Regulamin gospodarki zasobami mieszkaniowymi Regulamin gospodarki zasobami mieszkaniowymi
   Oświadczenie dotyczące pokrywania kosztów dostarczania korespondencji Regulamin gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Regulamin wyborów do Rady Nadzorczej RSM "MOTOR" w Lublinie Regulamin wyborów do Rady Nadzorczej RSM ''MOTOR'' w Lublinie na kadencję w latach 2013 - 2016
Regulamin Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "MOTOR" w Lublinie Regulamin Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ''MOTOR'' w Lublinie
Regulamin Komitetów Domowych RSM „MOTOR” w Lublinie Regulamin Komitetów Domowych RSM „MOTOR”
Regulamin najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu Regulamin najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu
Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Regulamin
tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego
Zasady wyboru wykonawców Zasady wyboru wykonawców
Ustawa – Prawo Spółdzielcze Ustawa – Prawo Spółdzielcze
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych
Wzór umowy najmu lokali użytkowych Wzór umowy najmu lokali użytkowych Wzór umowy najmu lokali użytkowych